fbpx

MENTALNE MAPE

Online kurs o logici učenja, razumevanju, koncentraciji i pamćenju – 39€

Predavanja, materijali, konsultacije, FB i Viber zajednica za podršku. Svojim tempom. Bilo kada. Na bilo kom uređaju. Vremenski neograničeno.

MENTALNO MAPIRANJE

Mentalno mapiranje je način obrade informacija usklađen sa biološkim i psihološkim zakonitostima funkcionisanja mozga. Ono je naša logika precrtana na papir – najprirodniji način razmišljanja pretvoren u visokofunkcionalnu belešku. Mapiranje je odgovor na pitanja kako da učimo efikasno i sa razumevanjem.

ŠTA UČIMO?

Tokom kursa učimo kako primamo, razumevamo, selektujemo, povezujemo i pamtimo informacije.

Nakon obuke vladaćete konkretnim strategijama za učenje bilo koje materije, globalno povezivanje znanja, učenje definicija i klasifikacija. Osim toga savladaćete strategije pamćenja i prisećanja, kao i tehnike “pojednostavljivanja” razmišljanja.

Izvežbaćete koncentraciju i znati kako da vladate bilo kojom količinom informacija, nezavisno od toga da li vas tema interesuje ili ne.

KAKO DO PRIMENE?

Mentalne mape su praktična obuka i kroz nju učite same tehnike. Kada završite sa obukom – umete da ih primenjujete. Ako imate dodatna pitanja tu su FB Grupa, Viber Zajednica ili 1 na 1 konsultacije.